مطالب توسط Naghmeh Miraftab

رویای یک خانم خانه دار

اکثر خانم های خانه دار از اینکه زمان زیادی برای تمیز کردن فر صرف میکنندشکایت دارند از سوی دیگر استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن محفظه فر توصیه نمی شود چرا که ممکن است، مواد شوینده ای که برجداره فر باقی مانده بر سطح غذا بنشیند که میتواند عامل بسیاری از بیماریها باشد .برای […]